Novas

Comunicado A Colectiva fronte ao Plan de Reactivación da Xunta

08 / 05 / 2020

A Xunta de Galicia publicou o seu Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da COVID-19 despois de recibir a nosa proposta das Medidas urxentes e de fomento no Sector da Arte Contemporánea Galega (A Colectiva, MAV, IAC) e... isto foi o que comunicamos.

COMUNICADO DE A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA, POR MOR DO PLAN DE REACTIVACIÓN DOS SECTORES CULTURAL E TURÍSTICO DA XUNTA DE GALICIA.

Despois de revisar o plan da Xunta de Galicia, para a reactivación do sector cultural, e cavilar sobre as medidas presentadas referentes as “artes plásticas”, concretamente, as orientadas a fomentar a actividade levada a cabo por artistas, queremos manifestar publicamente a nosa desconformidade.

A grandes rasgos podemos subliñar que estas medidas protexen fundamentalmente á industria cultural e á turística deixando de lado a materia prima do ámbito artístico, @s artistas. Se ben compartimos a necesidade de apoiar as empresas do sector cultural, non entendemos que, unha vez máis, sexa a figura d@ artista, a máis vulnerable.

Pensamos que este plan e pouco preciso e non mostra no seu contido o detalle no que se desenvolverán ditas medidas. Por outra banda, os enunciados expostos no plan, parécennos, nalgúns casos, sen sentido. Nestas circunstancias non se adaptan á realidade d@s artistas visuais en Galicia.

Dito o cal, gustaríanos subliñar nos seguintes epígrafes, certas apreciacións xerais sobre as devanditas medidas:

  • O requisito de rango de idade para poder competir ou optar a unha axuda para producción de proxectos ou compra de obra é, nestes momentos, un despropósito e roza a falta de respecto cara o traballo d@s artistas visuais residentes en Galicia. @s artistas, de todas as idades, estanse vendo afectad@s polas circunstancias derivadas do COVID-19. Ademáis, pedimos encarecidamente que os procesos de compra ou desfrute dunha axuda por parte d@ artista sexa froito dun proceso público de concorrencia competitiva e con garantías. Debemos subliñar neste punto a necesidade de que as compras de obra ou encargos a artistas realícense directamente c@s autor@s, sen empresas intermediarias.

  • A Realización do Encontro de Artistas Novos, EAN, non pode considerarse coma unha medida de reactivación porque xa existía previamente ao estado de alarma. Realizar un encontro de artistas na actual situación, ademáis de parecernos inviable tendo en conta as condicións sanitarias, non incide directamente na reactivación do traballo d@s artistas. Hai que ter en conta que este tipo de encontros non supón ningún tipo de rédito económico para @s creador@s, máis aló do mero feito promocional. Todos os beneficios económicos deste tipo de actividades redundan no propio ente organizativo e nos servizos subcontratados.

  • Alégranos saber que se tomarán medidas para apoiar á Asociación Contemporánea de Galerías de Arte de Galicia. Porén, non aparece ningún tipo de apoio para cooperativas formadas por artistas, artistas autónom@s ou asociacións de artistas. Este tipo de discriminacións afonda, aínda máis, na situación de vulnerabilidade e de exclusión social das e dos artistas.
    No plan de reactivación tampouco existen medidas especificas para @s artistas, como sí aparecen para empresas e xestores culturais, orientadas a súa formación, profesionalización e mellora da súa competitividade.
    @s artistas existen e teñen as mesmas necesidades profesionais que o resto dos axentes de calquera eido.
    Así pois, tamén merecen programas de formación, profesionalización e asesoramento.

As medidas dirixidas ás “artes plásticas” parécennos insuficientes e ineficaces para a mellora da vida profesional d@s artistas no eido cultural galego. Pensamos que esta situación de crise é un bo momento, incluso unha oportunidade, para facer as cousas doutro xeito e, se cabe, empezar a sentar as bases dun ámbito artístico e sector cultural máis estable, productible e sostible a longo prazo. Unha oportunidade para reverter a discriminación histórica que, a práctica profesional levada a cabo por artistas en Galicia, sofre no seu propio eido profesional, o cultural.

Inda estamos a tempo e seguiremos a disposición das administracións para axudar a mellorar a actividade profesional d@s artistas en Galicia.

A Colectiva


Proposta de medidas de urxencia e de fomento da produción artística dirixidas a artistas visuais, anterior ao Plan de Reactivación da Xunta:
LER
Documento asinado polas seguintes entidades:
A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia [https://www.acolectiva.org]
IAC, Instituto de Arte Contemporáneo [https://www.iac.org.es]
MAV GALICIA , Mujeres en las Artes Visuales [https://mav.org.es/]

Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da COVID-19:
https://ficheiros-web.xunta.gal/cultura/publicacions/plan-reactivacion-cultural-turistica.pdf

As cookies axúdannos a ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, aceptas o uso de cookies.