ORGANIGRAMA

 

Jorge Couceiro - presidente

presidencia@acolectiva.org

 

Eduardo Fernández - vicepresidente

contacto@acolectiva.org

 

Belén Montero - secretaria

secretaria@acolectiva.org

(altas)

 

Juan Lesta - tesoureiro

tesoureria@acolectiva.org

 

Actividades

actividades@acolectiva.org

(só habilitada cando hai inscricións de actividades)

 

Enrique Lista

Vogal A Coruña

 

Mónica Alonso

Vogal Lugo

 

Iria Vázquez

Vogal Vigo

 

Gonzalo E. Veloso

Vogal

 

------------

 

Arantza Pardo

Contacto Unión A.C.